Rosenmetoden

Rosenmetoden är en lyhörd och inkännande kroppsbehandling som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA. Rosenmetoden är en väl beprövad metod för personlig utveckling och muskelavspänning, som i sin tur kan lösa upp mentala och emotionella blockeringar.

"Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta." -Marion Rosen

Rosenmetoden passar dig som längtar efter avslappning eller har ont i kroppen utan att veta varför. Det passar dig som känner att du har begränsad rörlighet eller är stressad.

Det passar inte dig som är i en akut kris eller ett akut sjukdomstillstånd. Det passar inte om du är psykiskt sjuk, missbrukar droger eller tar starka psykofarmaka. Rosenmetoden är en metod som öppnar upp och är du i en kris behöver du ha dina skydd i form av tex muskelspänningar.

Behandlingen sker på massagebänk men terapeuten masserar inte utan håller eller trycker på de spända musklerna för att ge dem möjlighet att ”minnas” sitt avspända läge. På så sätt kan du själv bli medveten om hur du håller i din kropp och var du spänner dig och du får en fysisk påminnelse om att du har möjlighet att slappna av.
Om du aldrig riktigt känt dina spänningar så vet du inte vilka begränsningar de utsätter dig för. Du vet då inte heller vilka möjligheter du skulle ha om du inte hade dina spänningar.

Vartefter livet formar oss lär vi oss att hålla i våra känsloreaktioner. Kanske fostras vi i att inte bli arga, inte gråta eller i att inte vara för glada och uppspelta. Den övervakande rollen tar vi sedan över själva och genom att spänna oss klarar vi att hålla masken. Men det som en gång var ett sätt att hantera omvärlden kan lätt göra oss begränsade och avstängda. Mest kanske vi märker det som muskelsmärta och psykosomatiska symtom. Rosenmetoden kan handla om att tillåta sig att känna gamla känslor som inte fick utrymme när något hände. Rosenmetoden kan också handla om att sluta övervaka sig själv, att tillåta sig att vara den man är och att respektera sina egna känslor.
När du känner din kropp kan du hämta stöd och trygghet i dig själv och bli mindre känslig för stress och andra påfrestningar i livet. Känner du din kropp känner du också dina känslor tydligare vilket öppnar för en ökad kontakt med andra människor och för en djupare livskänsla.

Varmt välkommen att boka tid!