Rosenmetoden

Ögonen blundar en stund. Händerna får varsamt sjunka närmare. Känner och lyssnar med hela varelsen. Möter det hårda och det mjuka. Det breda och det lilla. Det som ropar och längtar. Det som har bott därinne så länge. Det som är redo att släppa taget och rinna, darra, sjunka eller gråtas bort.


Kroppen är ingen staty. Kroppens form går att förändra. Känslornas hem är inte i kroppen. Händerna påminner om vart förändringen är möjlig. Aldrig med tvång. Alltid med kärlek.