Rosenmetoden

Vi möts i enkelhet. Vi lägger allt vi vet och allt vi hoppas på åt sidan. Vi känner på det som är. Nu. Du från insidan. Jag från utsidan. Huvudet tror sig veta vad det handlar om men kroppen håller en upplevelse eller känsla som har varit för stor att hantera. Vi närmar oss den i din takt med närvaro och nyfikenhet. Inget fix, inga tips.