Jordetid

Jag står mitt i den konformade spiraltrappan. Blickar neråt och ser barnens evighetslånga årsringar. Tittar uppåt och ser hur konen smalnar av. Årsringarna blir kortare. Tittar ännu längre upp och undrar vad som finns vid konens spets.