Storm

Jag vill hålla fokus inom mig. Hitta in till min sanning. Känna kärnan i mitten av min varelse.


Där inne är jag trygg. När det stormar utanför mig kan jag vila i mitten av mig. Jag håller, inte hårt, men ett stadigt tag i den trygga hand jag funnit här inne. Ibland dras jag för högt upp mot huvudet och går vilse en stund. Men den trygga handen vinkar och visar mig vägen igen.


Jag kramar handen ömt och andas. Sluter ögonen och låter livet leva inom mig.